Deze week 20% korting

Een belangrijk instrument om preventie van bijvoorbeeld beroepsziekten, pesten op het werk en arbeidsongevallen op een structurele manier aan te pakken is de risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg: de RI&E).