Arbeidstijdenwet en arbo

Een werkgever die zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt, kan worden veroordeeld wegens schending van zijn zorgplicht. Hoe pakt dat uit in de praktijk?