Pepper, Alice en Baxter

Er zijn media die (ro)bots gebruiken om simpele artikelen te schrijven, zoals financiële stukjes of sportberichtgeving. Er zijn bots die Twitter proberen te beïnvloeden met bepaalde accounts. Moet ik mijn werk als hoofdredacteur aan de wilgen hangen?