Eigen regie centraal bij positieve gezondheid

De nieuwe definitie 'positieve gezondheid' omschrijft gezondheid niet meer als een statische toestand, maar als het dynamische vermogen om eigen regie te voeren op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.