Risicomanagement: prairie of park?

In het park worden top-down regels en procedures opgesteld door managers, die in de praktijk niet goed werken of onuitvoerbaar zijn. Op de prairie bepalen medewerkers bottom-up in overleg met elkaar hoe snel en goed te handelen in complexe en onverwachte situaties. Wat heb je aan elkaar, als een gezonde verbinding en balans ontbreekt tussen prairie en park?