Manifest der robotisering

Een spook waart door Europa - het spook van de Robot. Alle machten van het oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden - de sociologen van marxistische snit, de economen met hun ijdele hoop op volledige werkgelegenheid, en de 20e-eeuwse juristen met hun vermolmde geloof in de bescherming van de werknemer.