Nieuw beleid SZW arboboetes

Op 18 december 2015 is de wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving (nieuwe Arboboetebeleid) in werking getreden. Waar draaide het ook alweer om?