Positieve gezondheid: wat kun je wél?

Bij het nieuwe begrip 'positieve gezondheid' ligt het accent op gezondheid als dynamisch begrip. Centraal hierbij staat het vermogen om een veerkrachtig antwoord te formuleren en eigen regie te voeren.