De toekomstige werkplek van generatie Z

De toetreding van generatie X tot de arbeidsmarkt begin 2000 viel samen met een drastische verschuiving richting nieuwe technologie. Die leidde al tot een revolutie in werkrelaties. En nu is daar generatie Z.