Brandbaarheid

De brandbaarheid van een afgezette laag brandbaar poeder wordt uitgedrukt in een 'brandgetal' (BG) In de literatuur is dit kengetal ook bekend met het Duitse 'BZ' (Brennzahl).