Weet je wel wat dat kost?!

"Dat kan niet volgens het dienstkledingreglement!" Een stellige uitspraak van een manager met wie ik een ongevallenonderzoek uitvoer. "En wat denk je dat al die PBM wel niet kosten?" Maar laat ik bij het begin beginnen.