Wijziging certificatieschema's asbest Arboregeling

De Arbeidsomstandighedenregeling is gewijzigd in verband met aanpassingen op het terrein van asbest en asbestverwijdering. De nieuwe regeling is op 1 maart 2016 in werking getreden.