Wet Huis voor klokkenluiders vertraagd

De verwachte ingangsdatum van de Wet Huis voor klokkenluiders stond op 1 april 2016. Dat gaat niet lukken door kritiek uit de Eerste Kamer. De datum is nu verschoven naar 1 juli 2016.