Samenwerking telt bij ramp

Bij een ramp gaat men er vaak vanuit dat de rampenbestrijding de chaos onder controle moet krijgen. Maar het draait veel meer om samenwerking en coördinatie.