Asschers antwoord op scheldpartijen

Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Asscher verantwoordelijk voor het overheidsbeleid op het gebied van veilig en gezond werken. Daaronder valt ook psychosociale arbeidsbelasting, waaronder (verbaal) geweld, discriminatie en pesten op het werk.