Misdraging in de sociale werkplaats

Kun je het een werknemer met een WSW-indicatie kwalijk nemen dat hij uit onmacht agressief reageert? Misschien niet. Maar de vele incidenten tasten wel het gevoel van veiligheid aan in de sociale werkplaats.