Is botsing schending zorgplicht?

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden houdt een apothekersassistente langdurige pijnklachten na een botsing. Heeft haar werkgever zijn zorgplicht geschonden?