Tijd voor de techno-revolutie

We staan aan de rand van een technologische revolutie die fundamenteel de manier zal veranderen waarop we leven en werken. Schaal, omvang en complexiteit van deze transformatie zijn ongekend. Dagelijks lezen we over robots die ons werk gaan overnemen.