Werk, de stille killer

Dat was de kop van een artikel in Vakblad Arbo 6/2005 waarin Jan Popma zich afvroeg waarom er meer aandacht is voor veilig werken dan voor gezond blijven. Is dat inmiddels veranderd?