Risico's health checks moeten helder

Het moet voor mensen helder zijn welke medische risico's zij lopen bij health checks als het preventief medisch onderzoek (PMO). Werkgevers moeten hun werknemers goed informeren over de voor- en nadelen van het PMO.