4 vragen over flexwerken

Werkomgevingen worden steeds flexibeler, opener en gevarieerder. Dat heeft consequenties voor organisatie, managers en medewerkers. Komt flexibel werken de arbeidsproductiviteit en -vreugde ten goede?