Grenzen

In een lokaal krantje las ik een verslag over de toezichthoudende functie van de Provincie op de chemische risico-bedrijven. Om precies te zijn: het ging om de Provincie Zuid-Holland die het afgelopen jaar alle 71 risicobedrijven had bezocht. Gelukkig: nergens bleek sprake van een onmiddellijke ernstige dreiging.