Bedrijfs- en verzekeringsartsen willen eigen fonds

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG en GAV) willen werken aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Om dit te kunnen betalen, pleiten zij voor de instelling van een fonds waaraan alle betrokken stakeholders een bijdrage leveren.