Gaan de verzekeringsartsen staken?

Een conflict met de top van het UWV maakt het verzekeringsartsen al jarenlang onmogelijk langdurig zieke werknemers en arbeidsongeschikten goede begeleiding te bieden.