Deur open of deur dicht?

Als het gaat om het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, dan wil er nog wel eens een discussie ontstaan waarin efficiëntie een grote rol speelt. Zeker wanneer de ene partij absolute veiligheid nastreeft, terwijl de andere partij alle te nemen maatregelen doorberekend in termen van tijdsverlies en daarmee productieverlies of kostenverhoging.