PBM bij hittebelasting

De brandweer onderzoekt de gevolgen van hittestress bij brandweerlieden. Voorgeschreven hittebestendige uitrukkleding blijkt vaak bij te dragen aan het euvel. Internationaal brandweerexpert Alec Feldman bepleit een omslag in het denken over gevaarsbeheersing voor brandweerpersoneel.