Dynamische RI&E? Kaassie!

Er bestaan verschillende visies op de dynamische RI&E. Die van FrieslandCampina: risicobeheersing op een natuurlijke manier verankeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit maakt van het RI&E-proces een ‘normaal’ en dynamisch bedrijfsproces dat mee-ontwikkelt met het veiligheidsniveau van de organisatie.