Glas grijpen in de ambulance

Een ambulanceverpleegkundige verwondt zich aan een lege glazen ampul na toediening van medicijnen. Is de verwonding het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de verpleegkundige?