Wel een vuiltje aan de grond

Mensen die werken in of met vervuilde grond, lopen nog altijd behoorlijke gezondheidsrisico’s. Bij 51 procent van de onderzochte bedrijven bleken de zaken niet op orde.