Zo boekt u winst met veilig werk

Wist u dat het aantal zieken en sterfgevallen door beroepsziekten groter is dan dat door bedrijfsongevallen? En dat medewerkers er steeds beter in slagen om aan te tonen dat hun ziekte veroorzaakt is door het werk?