Botte bazen kosten kapitalen

Ongeveer een op de negen werknemers in Nederland heeft een baas die zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag tegenover zijn ondergeschikten. Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken.