Van risico- naar waarde(n)management

Veel organisaties hebben in de afgelopen jaren in ­risicomanagementsystemen geïnvesteerd. Die inspanningen hebben zelden geleid tot bevredigende resultaten. Hoe komt dat? Waarden(n)management is een beter alternatief.