Tooltjes

Een van de eerste woorden die u in uw werkzame leven leerde is het woord 'risico' en dat we daaronder een gebeurtenis verstaan die zich al dan niet kan voordoen en mogelijk negatieve gevolgen heeft. Oftewel: risico is kans maal effect.