Geen maling aan straling

Het gaat er niet altijd optimaal veilig aan toe op werkplekken waar mensen werkzaamheden verrichten met ioniserende straling. Geen onwil, maar onwetendheid, zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie.