Circus Renz

Op zekere dag ziet een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW schilders aan het werk. Op het bovenste werkbordes van de rolsteiger, een meter of vier boven het maaiveld, ontbreekt een tussenleuning.