Meer brave brzo-bedrijven

Nog niet de helft van de gecontroleerde brzo-bedrijven werkt volledig volgens de regels. Dat blijkt uit het rapport 'De Staat van Veiligheid majeure risicobedrijven 2014'.