Waar is hier de nooduitgang?

Een mens blijkt altijd zijn weg te zoeken door zich te oriënteren op de vloer. Routeaanduiding op de grond lijkt dan een logische stap. O, dáár is hier de nooduitgang!