Schiet arbodienst tekort?

Is het een arbodienst aan te rekenen dat hij, uit het oogpunt van privacy, informatie verzwijgt voor een werkgever over het WAO-verleden van een van zijn werknemers?