Komen er extra keuringsartsen?

Rond de 150.000 mensen krijgen onterecht een WIA-uitkering terwijl ze inmiddels weer aan het werk kunnen. Dat zegt de vakbond van verzekeringsartsen (Novag). Minister Asscher wil weten of dit aantal klopt.