Een verzonnen behandeling

Daar komt bij dat de werknemer enkele malen, zonder bericht, niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt. Als de bedrijfsarts uiteindelijk contact opneemt met een neuroloog van het ziekenhuis, blijkt dat de werknemer daar niet bekend is. Na enige gesprekken, waarin de werkgever de werknemer om opheldering verzoekt, volgt in oktober ontslag op staande voet. Redenen: de werknemer was onwettig afwezig, heeft de werkgever voorgelogen, heeft het vertrouwen ernstig beschaamd en gehandeld in strijd met goed werknemerschap.