Waar rook is, is kanker

Amsterdamse brandweermannen komen in actie om hun collega's te wijzen op de stappen die ze zelf kunnen nemen om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen.