Brzo in beweging

Er gaat de komende tijd veel veranderen in en om het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Om welke veranderingen gaat het en wat is de reden om ze door te voeren?