Overtreding Tabakswet?

Bezwaar van de werkgever bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) haalt niets uit, maar beroep bij de rechtbank heeft succes. De rechtbank vindt dat niet is bewezen dat de Tabakswet is overtreden. De enkele constatering dat de rookabri's niet voldoen aan de wettelijke eis dat ze afgesloten horen te zijn, is onvoldoende. In het proces-verbaal had ook de mate van blootstelling aan tabaksrook vermeld moeten worden.