Terug naar AF?

Onlangs werd bekend dat de Inspectie SZW weer vijf basisinspectiemodules heeft gepubliceerd. Het ging om modules voor chemische veiligheid, opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek. Dat maakte mij nieuwsgierig.