Huis voor klokkenluiders wordt ZBO

Het Huis voor klokkenluiders wordt een onafhankelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Verder krijgt het Huis een afdeling advies en een afdeling onderzoek, komen er specifieke onderzoeksbevoegdheden voor de publieke sector en de private sector in de wet te staan en is de reikwijdte van de rechtsbescherming van de werknemer aangepast.