Beeldschermwerkplek: het toetsenbord

Een beeldschermwerkplek moet aan een aantal eisen voldoen om er goed te kunnen werken. Dat geldt ook voor bedieningsmiddelen als het toetsenbord. Met deze aandachtspunten loop je geen trauma op met het toetsenbord.

Beeldschermwerkplek: het toetsenbord

In de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) staan geen concrete voorschriften voor het toetsenbord. Wel staan er enkele algemene bepalingen over beeldschermarbeid in het Arbobesluit, hoofdstuk 5, afdeling 2. Ook de bijlage bij Richtlijn nr. 90/270/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen bevat minimumvoorschriften voor de beeldschermwerkplek. Deze bijlage is verwerkt in hoofdstuk 5 van de Arboregeling. Verder geeft NEN-EN-ISO 9241 een aantal ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen. In deel 4 staan de eisen voor het toetsenbord vermeld.

Aandachtspunten bij gebruik toetsenbord

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik van het toetsenbord:

 • Het toetsenbord is los van het beeldscherm te verplaatsen.
 • Het verbindingssnoer tussen beeldscherm en computer is voldoende lang.
 • Bij brede toetsenborden ontstaat een grotere reikafstand naar de muis.
 • Een goed alternatief is een draadloos toetsenbord. Dit maakt de werkplek overzichtelijker en ruimer.
 • Het toetsenbord is zo dun mogelijk. In het midden in ieder geval niet dikker dan 4 centimeter.
 • De hellingshoek bedraagt 5 tot 25 graden.
 • De onderkant van het toetsenbord is stroef, zodat deze bij gebruik niet kan schuiven.
 • De toetsen zijn in een normale werkhouding goed leesbaar. Voldoende contrast tussen toetsen en opdruk helpt daarbij, bijvoorbeeld lichte toetsen met een donkere opdruk. Let in dit verband ook op voldoende verlichting op de werkplek.

Vergeet hygiëne toetsenbord niet

Maak het toetsenbord regelmatig schoon. Al helemaal als je regelmatig in de buurt van je (beeldscherm)werkplek luncht. Het is onvoorstelbaar wat een viezigheid zich ophoopt tussen de toetsen van het gemiddelde keyboard. Kantoorapparatuur is een enorme bron van bacteriële besmetting. De (beeldscherm)werkplek is daarbij aantoonbaar een bron van virussen.

Beeldschermwerkplek: let op je houding

 • Bij gebruik van een laptop op een vaste bureauwerkplek is een extra toetsenbord aan te bevelen. Plaats de laptop in dit geval op een verhoogde steun met het oog op een juiste zichtlijn.
 • Het gebruik van gesplitste toetsenborden (zogenoemde ergonomische toetsenborden) levert een verbetering op voor de stand van de polsen. Maar de stand van de ellebogen wordt juist minder gunstig. Alleen zeer geoefende beeldschermwerkers ervaren het gebruik van deze toetsenborden als positief. Een draadloos toetsenbord gebruiken heeft daarom de voorkeur.
 • Een werktafel moet van voldoende diepte (ongeveer 1 meter) zijn om het beeldscherm met toetsenbord goed te kunnen plaatsen. Tijdens het werk kunnen de armen dan op het bureaublad rusten. Een alternatief zijn goede, verstelbare armsteunen van de bureaustoel.
Onderdeel van de collectie

Werkplekomgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek(omgeving). Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen.