Nieuwe regels voor Brzo-bedrijven

Het Besluit risico zware ongevallen 2015 is van kracht geworden. Dit houdt in dat Brzo-bedrijven voortaan worden ingedeeld als hoog- en laagdrempelige inrichtingen.