Een ongeval komt nooit alleen

Recentelijk ben ik verschillende keren geconfronteerd met ongevallen in bedrijven. Bij de ongevalsanalyses bleek dat men vooraf wel op de hoogte was van de risico's, maar verkoos om ze niet aan te pakken.