Vaker incidenten met drones

De populariteit van onbemande vliegtuigen (drones) leidt steeds vaker tot incidenten. Vorig jaar ontving de ILT 27 meldingen van crashes en andere incidenten, tegen 8 in 2012.