Taal als tool tegen ziek zijn

Laaggeletterde werknemers missen vaak de leesvaardigheid om adequaat met informatie over gezondheid om te gaan. Daardoor zijn ze minder gezond en gaan vaker naar (bedrijfs)arts en ziekenhuis.